بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی)

صدور بیمه شخص ثالث ،بدنه ، آتش سوزی ، باربری ، بیمه عمر

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی)

صدور بیمه شخص ثالث ،بدنه ، آتش سوزی ، باربری ، بیمه عمر

با اطمینان به ما،متفاوت زندگی کنید

بیمه شخص ثالث

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی) ،ارائه دهنده بیمه ی شخص ثالث به هم وطنان گرامی می باشد

بیمه شخص ثالث

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی) ،ارائه دهنده بیمه ی شخص ثالث به هم وطنان گرامی می باشد

بیمه عمر

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی)، آمادگی به عهده گرفتن بیمه ی عمر شما را دارا است.

بیمه عمر

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی)، آمادگی به عهده گرفتن بیمه ی عمر شما را دارا است.

بیمه آتش سوزی

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی) ،توانایی به عهده گرفتن بیمه ی آتش سوزی شما را دارا می باشد

بیمه آتش سوزی

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی) ،توانایی به عهده گرفتن بیمه ی آتش سوزی شما را دارا می باشد

شرح دو نوع از انواع بیمه

بیمه آتش سوزی

وضوع بیمه آتش سوزی،تامین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است ، که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی های منقول و یا غیر منقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی ، خسارت های مالی مورد تامین قرار میگیرد نه خسارت های جانی و بدنی.لذا در صورتیکه صدمه ای به افراد برسد، معمولا این بیمه آنرا تحت پوشش نمی دهد.لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسیولیت و پاسخ گویی بیمه گذار شود نیز همراه خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طزیق بیمه نامه مسولیت مدنی مورد تامین بیمه گران قرار می گیرد.بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه های بیمه اموال ، شامل اصل غرامت ،قاعده جانشینی ، اصل حسن نیت ، قاعده نفع ببیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه می باشد.

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی)

بیمه نوین (نمایندگی فلاحتی)

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت ، بخشی از سیستم بیمه های عمومی است.که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیت ها، تاثیر گذار می باشد.هر فرد به فراخوان نقش اجتماعی خود و فعالیت هایی که انجام می دهد ممکن است به سایر افراد صدمه جانی یا مالی وارد کند،همانطور که می دانید فرد در برابر این آسیب > است و باید خسارت وارد شده را جبران نماید.گاهی ممکن است زیان های وارد شده با افراد ثالث بسیار سنگین و پرهزینه و حتی گاهی جبران ناپذیر باشد.ما میتوانیم با خرید بیمه مسئولیت جبران این خسارت ها را به شرکت بیمه منتقل کنیم.به صورت کلی با اینکه بیمه مسئولیت،جبران کننده خطرات و زیان های رخ داده برای اشخاص ثالث است،اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه ) در زمان فعالیت خود،آرامش و اطمینان خاطر بیشتری خواهد داشت.

۳۵۳۴

پیش فاکتور ارسال شده

۹۶

درصد مشتریان راضی

۱۵

متخصص آموزش داده شده

جلب رضایت مشتری

مهمترین اصل برای هر شرکت بیمه و از جمله ما جلب رضایت مشتری است

جلب رضایت مشتری

مهمترین اصل برای هر شرکت بیمه و از جمله ما جلب رضایت مشتری است

سرعت

زمان بندی دقیق برای تحویل بیمه نامه به طرف قرارداد از ویژگی های ما می باشد.

سرعت

زمان بندی دقیق برای تحویل بیمه نامه به طرف قرارداد از ویژگی های ما می باشد.

دقت

سرعت همه چیز نیست.دقت در تمامی بخش های شرکت وجه تمایز شرکت ماست.

دقت

سرعت همه چیز نیست.دقت در تمامی بخش های شرکت وجه تمایز شرکت ماست.

پوشش سراسری

برای خدمت رسانی به هموطنان،امکان ارسال بیمه را به سراسر کشور فراهم نموده ایم

پوشش سراسری

برای خدمت رسانی به هموطنان،امکان ارسال بیمه را به سراسر کشور فراهم نموده ایم

مشتریان ما

سامسونگ

هانی

ساپیا

ماهان

پبشگامان

کویر تایر

کویر تایر۲